Kleurrijk en spannend avontuur

Terug naar lijst

Het begon met het tekenen van een kaart met daarop de verschillende gebieden die samen het rijk Omnia vormen. Daarna begon Mariëtte Aerts aan het verhaal over Het Huis Elfae. Een heel spannend verhaal: drie boeken en meer dan duizend pagina’s lang zit je op het puntje van je stoel!

 

'Dragans List’, het eerste deel van de trilogie, begint ogenschijnlijk rustig. Ailinn Brennensdochter Elfae leidt een beschermd leventje en woont samen met haar ouders Brennen en Esha, haar oom Dragan en haar neef Laszlo in het Huis Elfae. Ailinn brengt de meeste dagen door in de studiekamer. Samen met haar neef krijgt ze les van Dragan. Ailinn vindt de theorielessen maar vervelend. Ze heeft geen zin om uit boeken te leren over het rijk Omnia en al zijn gewesten en huizen. Het liefst zou ze het rijk met eigen ogen bekijken. Ailinn benijdt haar vader die als hoofd van het Huis Elfae vaak door het land reist.

 

Waarom moeten wij al die onzin leren?’, vraagt ze haar oom. ‘Omdat jij de erfgename bent van het Huis Elfae’, luidt het antwoord. Ailinn vindt het maar niks. ‘Dat heb ík weer,’ mompelde Ailinn, ‘dat ik de enige erfgenaam ben van iets.’ Maar Laszlo werpt tegen dat ook hij erfgenaam is ‘(...) wanneer jij ineens doodgaat.’

 

Het lijken slechts de woorden van een vervelende puber. Maar al snel wordt duidelijk dat achter die woorden een lang en goed voorbereid plan schuilgaat. Amper twee dagen na dit voorval wordt er een aanslag gepleegd op Ailinn en haar moeder Esha. Gelukkig overleven ze de aanval, maar terug naar huis in Vertival kunnen ze niet. Dragan heeft bijna iedereen in het gewest omgekocht. Hij wil Laszlo aan het hoofd van het Huis Elfae plaatsen. Esha en Ailinn weten niets anders te doen dan Brennen, die voor enkele maanden weg is, achterna te reizen.

 

Tijdens hun zoektocht worden Esha en Ailinn achtervolgd door een handlanger van Dragan. Met hulp van aardige mensen onderweg zijn de twee hem steeds te slim af. Totdat Odis, een gewezen magiër, in hun leven komt. Hij is er de oorzaak van dat Esha en Ailinn gescheiden worden. Odis ontvoerd Ailinn vanwege haar Fae-bloed. Hij wil haar afstamming gebruiken om Faedra, het sprookjeseiland waar alleen Fae mogen komen, te betreden. Esha valt in handen van een hersenschudder die haar in opdracht van Dragan van haar geheugen berooft. En zo raken Brennen, Esha en Ailinn elkaar kwijt. Ailinn is meegenomen naar het kasteel van Odis. Esha is overgebracht naar het Huis Elfae. En Brennen probeert in de bossen van Vertival een legertje van oude getrouwen bij elkaar te sprokkelen.

In deel twee, ‘De Spreukenzinger’, heeft Ailinn haar boosheid tegen Odis aan de kant gezet. Tijdens hun reis naar zijn kasteel heeft Odis ontdekt dat Ailinn talent heeft om spreukenzinger te worden. Voor Ailinn heeft die ontdekking grote aantrekkingskracht. ‘Op het moment dat mestre Odis had voorgesteld haar op te gaan leiden tot spreukenzinger, had het gevoeld alsof alles plotseling op zijn plaats viel. Dát was het, dat was waar ze voor in de wieg gelegd was, ze wist het zeker.’

 

Intussen gaan de voorbereidingen om het Huis Elfae terug te winnen door. Brennen roept met tegenzin de hulp in van magiërs. Zijn broer heeft een paar duistere magiërs aangetrokken en zonder magie maakt hij geen kans. Terwijl Brennen zich voorbereidt op de nieuwe situatie krijgen Odis en Ailinn bezoek van Vrouwe Elgin, de leermeester van Odis. Dit bezoek heeft grote gevolgen voor Ailinn. Elgin ziet namelijk ook het talent bij haar en besluit haar mee te nemen naar Alf-rún, de Elfenstad waar de tempel van het magiërsgilde staat en waar spreukenzingers hun opleiding krijgen. Weer gaat Ailinn op reis. Ditmaal met twee magiërs aan haar zijde. Het wordt een moeilijke reis voor Ailinn. Ze wordt steeds lastiggevallen door de duistere magiër Selene, een verre voorouder, die haar vanuit het verleden probeert over te halen duistere magie te beoefenen. Ailinn probeert zich met hulp van Elgin tegen Selene te weren, maar niet altijd met succes. En het wordt nog moeilijker als ze Elgin en Odis onderweg kwijtraakt. In haar zoektocht naar de magiërs belandt ze samen met Saira, een acrobate die ze onderweg heeft leren kennen, in handen van een gevaarlijk volkje. Ze ontsnappen, maar of de nieuwe situatie waar ze in terechtkomen beter is?

 

In het derde en laatste deel, ‘Een Duister Gilde’, krijgt Ailinn niet de kans haar opleiding te beginnen in Alf-rún. Ze is hevig teleurgesteld en besluit om alsnog samen met Odis Faedra te bezoeken. Bij de Fae komt Ailinn veel over zichzelf te weten: over haar Fae-achtergrond en over Selene. Het bezoek aan Faedra lijkt het sluitstuk van een lange reis. Eindelijk kan ze aan de terugtocht beginnen. Samen met twee Fae-vrienden gaat ze op pad. Onderweg sluiten oude en nieuwe vrienden zich bij het drietal aan.

 

In Vertival vormen de duistere magiërs intussen hun eigen gilde. Ze gebruiken het Huis Elfae als uitvalsbasis. Dragans plannen om zijn zoon aan het hoofd van Elfae te plaatsen zijn voor hen bijzaak geworden. Om het Huis terug te krijgen is meer nodig dan alleen Dragan te verslaan. Het is een strijd geworden die heel Omnia aangaat. Want als de macht van de duistere magiërs te groot wordt, is Omnia verloren. Een lange en zware strijd tegen de duistere magiërs volgt. Voor Ailinn de belangrijkste die ze tot dan toe gevoerd heeft. Want alles wat ze onderweg geleerd heeft, komt hier samen.

 

Mariëtte Aerts schrijft het liefst spannende boeken waarmee je even kunt ontsnappen uit het leven van alledag. De fantasy-trilogie over Het Huis Elfae is daarvan beslist een goed voorbeeld. Ailinn ontmoet kleurrijke volkeren en figuren, met wie ze van de ene bloedstollende situatie in de andere belandt. Maar de boeken zijn meer dan dat. Ze gaan ook over vriendschap. Tijdens haar reis zet Ailinn met regelmaat haar eigen leven op het spel om dat van een vriend te redden. Maar zoals het een veertienjarige betaamt, kibbelt ze ook en voert ze echte gesprekken.

 

Ten opzichte van haar ouders lijkt Ailinn veel nuchterder. Als ze bijvoorbeeld net gescheiden is van haar moeder en door Odis is meegenomen naar zijn kasteel om aan haar opleiding te beginnen, zegt ze: 'Sorry, Brennen! Sorry, Esha! Ik zou misschien niet zo vrolijk horen te zijn, maar ik kan er echt niets aan doen'. Er zijn wel een paar momenten waarin Ailinn begaan is met haar ouders, maar je zou verwachten dat ze het vaker moeilijk heeft zonder hen. Aerts laat Ailinn hier en daar zéggen dat ze haar ouders mist en dat ze wil weten waar ze zijn, maar het blijft te veel steken in woorden die niet voldoende invoelbaar zijn gemaakt. Toch is Ailinn een meisje dat je makkelijk in je hart sluit: ze heeft humor, ze is dapper en trouw. Aerts is erin geslaagd van Ailinn een meisje te maken van vlees en bloed met wie je bladzijde na bladzijde intens meeleeft.

 

‘Het Huis Elfae Dragans list’
Mariëtte Aerts Uitgeverij
De Vier Windstreken 2008
ISBN 9789051160130

 

‘Het Huis Elfae De spreukenzinger’
Mariëtte Aerts
Uitgeverij De Vier Windstreken 2009
ISBN 9789051160741

 

‘Het Huis Elfae Een duister gilde’
Mariëtte Aerts
Uitgeverij De Vier Windstreken 2009
ISBN 9789051161212

 

Yvonne.

.
.