StilstaanWilly Schuyvesmans

Terug naar lijst
 

Stilstaan

Titel: Stilstaan
Auteur: Willy Schuyvesmans
Uitgeverij: Davidsfonds/Infodok, 2004
ISBN: 978 90 590 8073 7
Illustraties:

Terug naar lijst

Verdriet in een mooi jasje
 

Er bestaan veel boeken over de dood. Zo'n boek zal je niet altijd een fijn gevoel geven, omdat de dood geen vrolijk thema is. Toch grijpen schrijvers het keer op keer aan, bijvoorbeeld om kinderen te helpen met het verwerken van een sterfgeval of gewoon omdat ze de dood een mooi onderwerp vinden om over te schrijven.

Willy Schuyesmans beschrijft in 'Stilstaan' het verhaal van Benjamin. Benjamin heeft echt geleefd. Hij was een jongen van 10 jaar die aan een hartstilstand is overleden. De ouders van Benjamin hebben de schrijver veel verteld. Zo kwam hij erop om een boek te schrijven over het leven én de dood van Benjamin. Hij koos voor een originele insteek, want in het boek kun je lezen over de dood door de ogen van Benjamin zelf. Benjamin ziet zichzelf doodgaan en maakt mee wat de mensen om hem heen meemaken.

De eerste zinnen uit het boek zijn alomvattend: '"Ziezo", zei Benjamin. "Nu ben ik dood. Mijn hart staat stil."' Benjamin legt zich neer bij zijn dood. Hij vindt het zielig voor zijn ouders, die heel verdrietig zijn. Daarom is hij nog vaak bij ze en helpt hij ze bij de verwerking van het verlies. In het Land van Straks, waar je eerst terecht komt na de dood, krijgt Benjamin nieuwe vrienden. Met veel humor, maar toch ook een beetje verdrietig, beschrijft Schuyesmans het leven van de doden. Ze hebben lol, dansen met elkaar op het kerkhof en Benjamin maakt vrienden, zoals Fientje van eenentachtig en Kurt, die al jaren dood is.

Benjamin en zijn vrienden vervagen in het Land van Straks, omdat de nabestaanden het verdriet gaan accepteren. Dan pas vinden de doden rust. Fientje vervaagt snel, omdat zij oud is en weinig familie heeft, die nog aan haar denkt. Kurt is al jaren in het Land van Straks, omdat zijn ouders met niemand willen praten over het verlies van hun zoon. Zo kunnen zij het verdriet niet verwerken. Schuyesmans beschrijft dit op een luchtige manier. Als lezer vind je dat de nabestaanden de dood van Benjamin snel moeten accepteren, omdat hij dan pas die verdiende rust krijgt. Maar waarom krijgt Benjamin niet meteen rust? Deze vraag blijft door het hele boek onbeantwoord.

Er is nog een boek verschenen over Benjamin, dat heet 'Weg van jou' en is geschreven door zijn oom, Werner Storms. Willy Schuyesmans heeft 'Stilstaan' geschreven in 1995 en in 2004 is het opnieuw uitgegeven.
 

Liselotte.

 

Andere boeken van deze schrijver

Info over deze schrijver

.
.