BlauwdrukCharlotte Kerner

Terug naar lijst
 

Blauwdruk

Titel: Blauwdruk
Auteur: Charlotte Kerner
Uitgeverij: De Fontein, 2003
ISBN: 978 90 261 1765 7
Illustraties:

Terug naar lijst

Moeder en dochter én eeneiige tweeling

Met haar boek 'Blauwdruk' heeft Charlotte Kerner de Deutsche Jugendliteraturpreis 2000 gewonnen. Dat is een heel belangrijke kinderboekenprijs in Duitsland. Voor veel mensen reden genoeg om het boek te gaan lezen. De keuze voor 'Blauwdruk' blijkt een opmerkelijke, want na lezing blijft teleurstelling over en de vraag: waarom gooide dít boek hoge ogen bij de jury?

Omdat de alleenstaande Iris Sellin een ongeneeslijke ziekte heeft, besluit ze zichzelf te laten klonen. Iris is een wereldberoemd pianiste en wil graag dat haar talent bewaard blijft. Het egoïsme waarmee ze tot haar standpunt komt, maakt een weinig sympathieke indruk. Ook kloondochter Siri kan later geen begrip opbrengen voor de keuze van haar moeder.

Zowel de verhaallijn als de karakters in het boek maken weinig ontwikkeling door. Hiermee heeft Kerner een kans laten liggen. Direct vanaf het begin is duidelijk hoe Siri over haar 'ontstaan' denkt. De schrijfster heeft een verhaal geschreven over een ontevreden meisje en laat het daar helaas bij.

Siri begint met het opschrijven van haar verhaal in 'het tweede jaar nul', zoals zij het noemt. Het 'eerste jaar nul' is het jaar dat Iris haar baart. Net als ieder ander kind heeft Siri naarmate ze ouder wordt meer afstand tot haar moeder nodig. Iris wordt echter steeds zieker en heeft het idee dat ze haar leven alleen nog maar kan leiden door middel van Siri. Siri heeft het hier erg moeilijk mee. Ze voelt zich een 'blauwdruk', een kopie, van haar moeder. In het 'tweede jaar nul' overlijdt Iris en voelt Siri zich als herboren, omdat ze het gevoel heeft dat ze nu eindelijk haar eigen leven kan gaan leiden. Dit 'tweede jaar nul' beschouwt Siri daarom als haar geboortejaar.

Misschien is het boek voor jongeren herkenbaar. Iedere puber heeft tenslotte de behoefte zich van zijn ouders los te maken. Toch maken de wisselingen in perspectief het lastig je met Siri te identificeren. Het ene moment lees je het verhaal door de ogen van Iris, het andere moment door de ogen van Siri en vaak ook in vertellersperspectief. Het is hierdoor niet echt mogelijk je in te voelen.

Charlotte Kerner lijkt voor zichzelf niet goed bepaald te hebben voor wie de lezer begrip zou moeten krijgen. Het sarcasme waarmee ze het levensverhaal van Siri vertelt, doet vermoeden dat de schrijfster de technologische ontwikkelingen geen vooruitgang vindt. Dan volgt echter een nawoord van een fictieve professor en tevens voorzitter van de Commissie voor Voortplantingsonderzoek, dr. Erika Knieper. Zij leest in het verhaal van Siri met name een bemoediging om door te gaan met klonen.

In een tweede nawoord legt de schrijfster uit wat ze met 'Blauwdruk' heeft willen proberen, namelijk de discussie over klonen stimuleren. In deze opzet is het boek geslaagd, maar mooi is anders.

Maartje.

Andere boeken van deze schrijver

Info over deze schrijver

.
.